Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019

Datum přidání: 3.9.2018 9:01:36

Přivítání před školou

V pondělí 3.9.2018 v 8.00 hod začal na naší škole další školní rok. Slavnostní zahájení bylo připraveno před vchodem do školy. Všichni zúčastnění, tj. ředitel školy, paní starostka, zaměstnanci školy, žáci, rodiče i další příbuzní, se dostavili včas, aby zhlédli přivítání školního roku 2018/2019.Nejprve promluvil ředitel školy, který všechny přítomné přivítal a popřál hodně zdaru v novém školním roce. Ihned po něm si slovo vzala paní starostka.

Přivítání prvňáčků

Slavnostním uvítáním prvňáčků pokračovalo zahájení školního roku. Byli vyvoláváni jejich třídní učitelkou A. Petrovou. Každý z nich dostal symbolický klíč od školy a musel opakovat přísahu prvňáčka po paní učitelce.

Přivítání ve třídě

Nakonec se třídní učitelé se svými žáky přesunuli do tříd (žáci 2.-9.třídy už před přivítáním prvňáčků). Slavnostnější ráz měla hodina v 1.třídě, kde třídní učitelka připravila moc hezké uvítání, které zhlédli i rodiče.

Veškeré fotografie z celého slavnostního dne najdete na této adrese.