Drogová prevence

Datum přidání: 20.4.2018 9:00:18

V současné době naše škola řeší toto velmi aktuální téma. Na rodičovských schůzkách byli rodiče seznámeni s preventivním programem, který škola hodlá uskutečňovat. Proto byla přednáška na téma "Drogová prevence" naplánována na termín, který následoval po rodičovských schůzkách.

Konala se v pátek 20.4.2018 a byla určena žákům 6. - 8.třídy. Téma velmi hezky přednesl prap. L. Vincenc, který pracuje u Policie ČR v Trutnově. Žáky seznámil s různými návykovými látkami nebo s jejich neblahými účinky na lidský organismus. Uvedl pár příkladů ze své praxe.

Hodinová přednáška velmi rychle utekla, ale jistě v našich žácích zanechala hluboký poznatek o nebezpečnosti drog.