Sběr papíru - zima 2017

Datum přidání: 15.11.2017 10:19:33

V rámci soutěže „Vzorný žák základní školy“ je povinností každého žáka donést starý papír.

Proto škola vyhlašuje soutěž ve sběru starého papíru.

První kolo proběhne v termínu od pondělí 4.12.2017 do pátku 15.12.2017. Úkolem je donést

v tomto 1.kole aspoň 5 kg papíru (pevně svázaného v balíčku nebo krabici; druh není určen).

Papír se odevzdává ráno panu školníkovi, který ho zváží a výsledek zapíše do seznamu žáků.