U nás v mateřince

Datum přidání: 19.10.2017 11:34:27

V měsíci září fungovala mateřská škola v náhradních prostorách. Mladší děti docházely do budovy bývalé zemědělské školy a předškoláci do budovy základní školy. I přes ztížené podmínky děti nijak nestrádaly. Paní učitelky připravovaly pestré programy a činnosti. Mnohdy nám bohužel chyběly materiály i pomůcky a i přes to jsme se všichni snažili si toto společné období užít.

Věříme, že se všichni těšíme do nových prostorů, ale ještě si někdy na tyto společné chvíle rádi vzpomeneme.

Fotografie - září

Fotografie - prázdniny