Přírodovědný klokan

Datum přidání: 19.10.2017 7:38:24

V letošním roce se naši žáci poprvé zúčastnili celostátní soutěže "Přírodovědný klokan".

Tuto soutěž založili a spoluorganizují Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Letos se konal už 12.ročník. Soutěží se jen ve 2 kategoriích, a sice Kadet (8.-9. třída ZŠ) a Junior (I.-II. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času. Úlohy jsou převážně z oblasti přírodních věd (kromě matematiky zejména z fyziky, biologie a chemie).

A jelikož soutěž proběhla ve čtvrtek, kdy většina žáků byla v divadle v Liberci, zúčastnili se soutěže pouze žáci, kteří zůstali ve škole. Nevýhodu měli samozřejmě mladší žáci, kteří ještě nemohou mít v některých předmětech potřebné znalosti. A to výsledky i potvrdily: