Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

Datum přidání: 5.9.2017 8:36:58

Přivítání před školou

V pondělí 4.9.2017 v 8.00 hod začal na naší škole další školní rok. Slavnostní zahájení bylo připraveno

před vchodem do školy. Všichni zúčastnění, tj. ředitel školy, paní starostka, zaměstnanci školy,

žáci, rodiče i další příbuzní, se dostavili včas, aby zhlédli přivítání školního roku 2017/2018.

Nejprve promluvil ředitel školy, který všechny přítomné přivítal a popřál hodně zdaru v novém školním

roce. Ihned po něm si slovo vzala paní starostka.

Pasování prvňáčků

Slavnostním uvítáním prvňáčků pokračovalo zahájení školního roku. Byli vyvoláváni jejich

třídní učitelkou V. Šolcovou. Pak byli pasováni na prvňáčka Čarodějem Dobrodějem

v podání vychovatele D. Pištěckého. Do třídy je nakonec odvedli jejich patroni, tj. žáci 9.třídy.

Přivítání ve třídě

Nakonec se třídní učitelé se svými žáky přesunuli do tříd (žáci 4.-8.třídy už před pasováním prvňáčků).

Slavnostnější ráz měla hodina v 1.třídě, kde třídní učitelka připravila moc hezké uvítání, které

zhlédli i rodiče.

Na závěr prvního dne byla pro žáky 1.-3.třídy připraveno představení "Čert a Káča" v podání

pana Peřiny:

Veškeré fotografie z celého slavnostního dne najdete na této adrese.