Poplatky rodičů na začátku školního roku

Datum přidání: 12.9.2017 8:17:58

SRPDŠ 150,- Kč

pojištění 10,- Kč

hygienické prostředky 100,- Kč

sešity,papíry do kopírky a Vv každá třída má jinou částku

Vybírají třídní učitelé, termín je stanoven do konce října 2017.

Další částkou budou peníze za nákup pracovních sešitů a knih (zajistí jednotliví učitelé).

ŠD 100,- Kč/měs.

300,- Kč/měs.

pronájem tělocvičny 200,- Kč/hod