ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Datum přidání: 24.8.2017 12:05:39

Zahájení školního roku 2017/2018 proběhne v pondělí dne 4. září 2017 v 8.00 hodin před hlavním vchodem do základní školy. Třídní učitelé se pak žáky 2.-9. třídy přesunou do tříd. Žáci si přinesou přezůvky a psací potřeby.

Vyučování bude probíhat do 10 hodin.

Slavnostní přivítání prvňáčků proběhne následně také před školou. Po přivítání se žáci s rodiči přesunou bez přezouvání do své třídy v 1. patře. Po společné části vyučování budou mít děti od 9.00 hodiny v tělocvičně divadelní představení a rodiče ve třídě informativní schůzku – zahájení školy, přihlášky do školní družiny a školní jídelny. Ukončení vyučování bude do 10 hodin.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina bude 4. 9. fungovat podle zájmu od 7.00 do 15. 00, ale pouze na základě přihlášky na adresu:

Petra Nováková novakova@zsbuky.cz , tel.: 603 193 504

Od úterý již bude školní družina v provozu od 6,30 – 16 hodin. Žáci se budou do ŠD přijímat přednostně pro nejmladší děti od první od 1. do 5.třídy do naplnění kapacit 2 oddělení ŠD.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

V pondělí 4.9. je v provozu školní jídelna pro přihlášené žáky. Záloha platby za stravné na měsíc září byla provedena v měsíci srpnu (inkasní platbou dle řádu ŠJ).

Upozorňujeme na změnu v novém školním roce. Obědy je možno odhlásit pouze den předem do 14:00 hodin. Nelze odhlašovat v den výdeje.

Těšíme se na všechny žáky i rodiče. Srdečně zveme i širokou veřejnost.

Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy