Výlet 1.třída - Pomezní boudy - chata Blesk

Datum přidání: 30.6.2017 10:06:14

V termínu od 19.6. - 21.6. se děti z 1. třídy zúčastnily svého prvního výletu do blízké lokality - Pomezní boudy. Hlavním cílem bylo poznat krásy krkonošské přírody, upevnit kamarádské vztahy, zlepšit tělesnou zdatnost a v neposlední řadě, aby si někteří také vyzkoušely, jak zvládnou být poprvé bez rodičů. Vše proběhlo bez sebemenších problémů. Sice první večer se u některých objevily malé slzičky stesku po mamince, ale tady úžasně zapracovalo kamaradství, kde se děti navzájem podporovaly a pomáhaly spolu s učitelkami překonat tuto malou indispozici.

Motivací celého výletu bylo získat Maloúpský groš formou pohádkové stezky, která byla rozdělena na 2 dny a celkově měřila cca 20 km. Při ní děti plnily různé úkoly, poznaly zajímavá místa Pomezních bud - např. Eliščino údolí, kostek sv. Petra a Pavla s přilehlým hřbitovem, bývalou celnici, Cestník, Pacestník, malebné krkonošské Rotrovy boudy a spoustu dalších zajímavých lokalit. Přestože po každém výletě byly děti unavené, velkou vzpruhou jim byla chata Blesk s výbornou kuchyní, venkovním hřištěm, vnitřní hernou s lezeckou stěnou a v neposlední řadě blízký les, kde si děti každý den po večeři hrály - stavěly domečky, hrály si se šiškami ....

Velká pochvala patří všem dětem, kteří se výletu zúčastnily. Staly se z nich malí turisté, vyzkoušely si jaké je to být bez mámy a táty, zlepšily se v sebeobsluze a náš první výlet byl zkouškou na ten další ve 2. třídě.

Veškeré fotografie zde.