Předškolička skončila

Datum přidání: 25.6.2017 15:29:54

Společným setkáním s rodiči skončila v úterý 20. 6. předškolička.

Letošní předškolička se uskutečnila devětkrát. Jedno setkání bylo odvoláno kvůli uzavření školky v době před zahájením rekonstrukce.

V setkáních zaměřených na psaní děti uvolňovaly ruku (ramenní kloub, zápěstí, prsty), trénovaly špetkový úchop pastelky a poté prováděly uvolňovací cviky ve stoje na tabuli a v lavici na pracovních listech (např. horní a dolní oblouk, šikmé čáry).

Obsahem částí zaměřených na jazykovou a sluchovou přípravu bylo určování počátečních hlásek ve slovech, pečlivé vyslovování slov s vytleskáváním, tedy určováním počtu slabik ve slovech, sluchová analýza a syntéza jednoduchých slov.

Nejvíce asi děti bavilo „počítání“, tedy příprava na matematiku. Děti uměly již velmi rychle seřadit čísla 1 až 5 a bezpečně je poznávaly. Dobře také zapisovaly např. počet čárek podle spočítaných obrázků a bezchybně určovaly geometrické tvary.

Ve všech setkáních jsme alespoň chvilku věnovali prostorové orientaci. Pojmy nahoře, dole, uprostřed děti zvládaly dobře. Trochu je ale potrápila pravá či levá ruka a pojmy před, za, řádek, sloupek.

V hodinách předškoličky měly děti také možnost poznat blíže prostředí školy i své budoucí třídy. Seznámily se se svojí paní učitelkou a paní učitelka poznala své budoucí žáčky. A to je dobře, protože děti přijdou 4. září do prostředí, které již znají.

Takže hezké léto a po prázdninách se těšíme na naše nové prvňáčky!

Mgr. Vlasta Šolcová