Plavecký výcvik

Datum přidání: 25.6.2017 15:34:09

V pátek 23. 6. ukončili žáci 1., 2. a 3. třídy svůj letošní plavecký výcvik. I když měli někteří žáci občas obavy, např. z velkého bazénu, nakonec si všichni plavání náležitě užili.

Žáci se opět zlepšili ve svých plaveckých dovednostech.

Při závěrečné desáté lekci, za velké podpory svých kamarádů, všichni závodili jako skuteční plavečtí závodníci, i když někteří ještě s páskem. Nejlepší žáci obdrželi diplomy a ceny, všichni pak „Mokré vysvědčení“.

Do bazénu se většina dětí vždy těšila. Někteří třeťáci byli smutní, že plavecký výcvik už končí. Na plavání budeme samozřejmě jezdit i v příštím školním roce, ale současné třeťáky nahradí budoucí prvňáčci.

Mgr. Vlasta Šolcová