Noc v knihovně

Datum přidání: 29.6.2017 18:39:11

Společná noc v knihovně byla pro třeťáky odměnou za jejich celoroční práci.

Žáci 3. třídy navštěvovali místní knihovnu v tomto školním roce pravidelně. Každá návštěva měla stejný průběh. V první části se dětí ujala paní Štěpánová, děti se seznámily se zajímavou knížkou, plnily různé úkoly atd. Ve druhé části žáci představili svým kamarádům knížku, kterou od minulé návštěvy knihovny přečetli a měli ji zapsanou ve svém Čtenářském deníku. Závěrečná část byla věnována výpůjčce nových knížek.

Na společně strávenou noc v knihovně se děti sešly s paní učitelkou a paní knihovnicí okolo šesté hodiny. Nejprve uzavřely svou celoroční práci se zápisy do Čtenářského deníku a dostaly od paní Štěpánové za svou snahu malé dárečky. Protože mezitím přestalo pršet, vydaly se potom na podvečerní vycházku. Po návratu do knihovny žáci splnili ještě několik úkolů na pracovních listech a potom se již všichni těšili do svých pelíšků. Aby se dětem lépe usínalo, četla jim paní knihovnice při baterce strašidelný příběh.

Netradiční noc si všichni náležitě užili.

Děkujeme paní knihovnici Štěpánové za celoroční spolupráci i za možnost uskutečnit tuto společnou akci!

Za žáky 3. třídy Vlasta Šolcová, tř. uč.