Geologická exkurze žáků 9. třídy – Nová Paka 7.6.2017

Datum přidání: 15.6.2017 6:54:09

Celoroční výuka přírodopisu v 9. třídě je zaměřena na neživou přírodu. Žáci tomuto předmětu říkají „šutrologie“. Mě tento obor dlouhé roky zajímá, a tak se snažím se vlastní nadšení přenést i na své studenty. Myslím, že se mi to docela daří a ukazuji jim význam i krásu nerostů a hornin a propojení tohoto oboru s ostatními přírodními vědami i lidskými obory – průmyslem, zemědělstvím, dopravou, vodárenstvím i turistikou.

Každoročně tak na závěr roku organizuji celodenní exkurzi do muzea Klenotnice v Nové Pace. Na úvod jsme shlédli nádhernou sbírku zkamenělin a expozici vzniku života. Provázel nás přímo ředitel muzea pan Dr. Mencl, jehož znalosti jsou určitě 10x větší než moje J. V prvním patře je pak sbírka polodrahokamů nalezených v okolí. Novopacko a Turnovsko má totiž velkou sběratelskou historii a geopark patří mezi významné celosvětové lokality.

Ve 2. patře je expozice spiritismu a tak jsme vyvolávali duchy a viděli sbírku obrazů malovaných autory v transu – tzv. automatickou malbu.

Po svačině jsme se přesunuli do Suchardova domu, kde je k vidění malá ale poučná výstava k výročí našich světových cestovatelů Zikmunda a Hanzelky. Žáci si nejvíce užili pouštního písku z Nubijské pouště.

Po poledni jsme se zpožděnými vláčky přesunuli do Semil a prošli si vyhlášenou Riegrovu stezku, kde je v přímo v přírodě vidět řadu geologických jevů – vrásnění, přeměnu hornin i erozní činnost řeky.

Pak jsme již znaveni došli do Železného Brodu a před 20 hodinou dorazili vlakem do Trutnova.

Žáci se chovali perfektně a spolehlivě. Pro mě to byl příjemně strávený den.

Odkaz na fotografie.

Mgr. Pavel Petržela