Ředitelské volno v MŠ

Datum přidání: 22.5.2017 9:44:33

Věc: Oznámení ředitelského volna v MŠ na dny : pondělí – středa 29.5. – 31.5. 2017

Dle školského zákona 472/2011 Sb. § 24 může ředitel školy udělit, projednat se zřizovatelem a oznámit rodičům žáků udělení ředitelského volna.

Ředitelské volno může ředitel školy udělit mimo nepředvídatelné situace maximálně 5x v jednom školním roce. Toto volno se uděluje z vážných důvodů (například: velká nemocnost, stavební práce, odpojení od zdrojů energií, společné vzdělávání zaměstnanců a velké organizační změny a podobně).

V pondělí, v úterý a ve středu 29., 30. a 31.5. 2017 ředitel Základní školy a mateřské školy Mladé Buky vyhlašuje pro žáky MŠ ředitelské volno z důvodu rekonstrukce MŠ a stěhování do náhradních prostor v ZŠ a Zemědělském učilišti.

Od 1.6. bude zahájen provoz v MŠ v náhradních prostorech. O rozdělení dětí a dalších provozních změnách Vás bude informovat vedoucí mateřské školy paní Zdena Zýková a informace naleznete na nástěnkách a internetových stránkách školy.

Provoz Základní školy bude v provozu bez omezení.

V Mladých Bukách, dne 22.5.2017 Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy