Výsledky zápisu do 1.třídy pro školní rok 2017/2018

Datum přidání: 19.4.2017 8:14:13

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2017/2018

registrační číslo žáka číslo jednací

1 1/2017

2 2/2017

3 3/2017

4 4/2017

5 5/2017

6 6/2017

8 8/2017

9 9/2017

10 10/2017

11 11/2017

12 12/2017

14 14/2017

16 16/2017

17 17/2017

18 18/2017

20 20/2017

22 22/2017

26 26/2017

Žáci žádající o odklad:

7 7/2017

13 13/2017

15 15/2017

24 24/2017

Vyvěšeno v Mladých Bukách dne 6. dubna 2017

Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy