Zápis do 1.třídy na školní rok 2017/2018

Datum přidání: 27.3.2017 10:38:35

Zápis dětí do 1.tříd proběhne v úterý 4.4.2017 od 13.00 - 17.00 hod v budově základní školy č.p. 160 (vstup vchodem od

hlavní silnice). Letos zapisujeme děti narozené od 1.9.2010 do 31.8.2011 a děti již zapsané, kterým byl udělen odklad

školní docházky. V budově MŠ se lze zapsat do časového pořadníku.

K zápisu si přineste:

- rodný list dítěte

- občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

- doporučujeme už předem vyplnit, a k zápisu donést i tiskopis "ŽÁDOST O PŘIJETÍ"

  • ke stažení ve formátu Word - viz příloha dole
  • ke stažení ve formátu PDF - viz příloha dole

Během zápisu rodič nebo učitel vyplní ZÁPISNÍ LIST - je možné si ho stáhnout dole - ve formátu XLS nebo PDF.

Tyto žádosti lze vyzvednout i v sekretariátu školy či přímo u zápisu.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY - INFORMACE PRO RODIČE

Pokud žádáte o odklad školní docházky, podejte v den zápisu žádost (formulář Vám předá zapisující učitel nebo si ho

můžete stáhnout dole - ve formátu DOC nebo PDF). Pokud si v den zápisu nebudete jisti, zda budete žádat pro Vaše dítě

odklad školní docházky, pak nejpozdější termín pro podání žádosti je 31.květen kalendářního roku, v němž má dítě zahá-

jit povinnou školní docházku.

K žádosti je třeba přiložit tyto doklady:

1. Zprávu pedagogicko-psychologické poradny.

2. Doporučující posouzení příslušného odborného lékaře nebo klinického psychologa.

O odkladu školní docházky Vám vydáme rozhodnutí. I v případě kladného výsledku řízení je nutné, abyste se následující rok dostavili k zápisu.

Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy