Přednáška na téma DROGY

Datum přidání: 22.3.2017 8:56:07

Ve středu naší školu navštívil p. Povala.

Ve dvouhodinové přednášce mluvil o tématu drogy.

Přítomné žáky 8. a 9.třídy zaujal nejen informacemi o drogách, ale hlavně příklady z praxe. Uváděl praktické příklady lidí, se kterými se třeba i osobně setkal.

Tématu drogové prevence se naše škola věnuje pravidelně. Toto téma je přítomno v současné době na mnoha místech v naší republice a nevyhýbá se ani našemu blízkému okolí.