Pozvání ředitele školy k zápisu do 1.třídy

Datum přidání: 27.3.2017 10:41:20

Vážení rodiče předškoláků,

dovolte mi, abych Vás osobně pozval k zápisu žáků do 1. třídy Základní školy v Mladých Bukách.

Zápis se koná v úterý 4. dubna 2017 od 13,00 do 17 hodin v budově ZŠ. Přesné informace naleznete na stránkách školy nebo na plakátcích v mateřské škole.

Ve funkci ředitele místní školy pracuji od 1.1.2013. Mám za sebou 13 let řízení podobné školy v Rudníku. Před třemi roky jsem se vrátil na školu, kde jsem před léty jako mladý učitel začínal a řadu z Vás rodičů jsem i učil. Píši Vám proto, že mám k naší škole i obci citový vztah a svoji práci chápu jako určitou výzvu a příležitost vybudovat kvalitní rodinnou školu s otevřenými vztahy mezi učiteli, žáky a rodiči. Na Vaše názory a potřeby Vašich dětí jsem ochoten pozitivně reagovat a podle společně domluvených pravidel Vám chci pomáhat s výchovou a vzděláváním Vašich dětí. Mým cílem je rozvíjet děti talentované i pomáhat žákům s určitými hendikepy. Tento individuální a zároveň důsledný přístup umožňují právě menší počty žáků ve třídách, kdy se nám jako ideální jeví počet okolo 20ti žáků ve třídě. Sportovní zaměření školy budu i nadále preferovat, ale také podle zájmu žáků mám v plánu co nejvíce rozvíjet všestrannou mimoškolní činnost v podobě kroužků, soutěží, nepovinné výuky jazyků, spolupráci s místní knihovnou, KRNAPem a všemi zájmovými organizacemi městyse.

Postupně vytvářím schopný a silný tým kvalifikovaných učitelů, modernizujeme metody učení i školní vzdělávací program. Dokončujeme přestavbu školy a vybavujeme školu moderními pomůckami a učebnicemi. Ve všech těchto oblastech cítím také velmi silnou podporu vedení městyse a snahu rozvíjet i nadále místní školu.

V současné době Vám můžeme nabídnout bezpečnou, zmodernizovanou školu, novou počítačovou učebnu, rodinné klima s osobní znalostí každého žáka, pěknou tělocvičnu, kvalitní školní stravování, horolezeckou stěnu, blízkost přírody, péči logopedické asistentky a nápravu specifických poruch učení. Anglický jazyk je již vyučován velmi kvalifikovaně od 2. třídy a pro naše žáky je škola otevřená od 6,30 do 16 hodin. Budoucí 1. třída je vybavena novou interaktivní tabulí a dalšími učebními pomůckami. Při zápisu si budete moci celou školu podrobně prohlédnout.

Na závěr mi dovolte Vás ubezpečit, že celý kolektiv zaměstnanců školy Vaše rozhodnutí zapsat dítě do 1. třídy základní školy v Mladých Bukách bere velmi zodpovědně a uděláme maximum pro dobrou spolupráci a spokojenost našich žáků a jejich rodičů.

Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy