Matematický klokan 2017

Datum přidání: 23.3.2017 6:42:46

Mezinárodní soutěž Matematický klokan (stránky soutěže najdete zde) vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku

1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí

našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži.

Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP

a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 5 kategorií: Cvrček (2. - 3. třída), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), Junior (1. - 2. ročník SŠ) a Student (3. - 4. ročník SŠ).

Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici.

Ve všech kategoriích soutěžící řeší 24 testových úloh (v kategorii Cvrček 18 úloh), přičemž vybírá jednu z pěti nabízených

možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4

nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do

vínku 24 bodů (v kategorii Cvrček 18 bodů), takže lze tedy získat maximálně 120 bodů. V kategoriích Klokánek, Benjamin a

Kadet je na řešení vymezeno 60 minut čistého času, v kategoriích Junior a Student je doba řešení 75 minut.

Naše škola se letos aktivně zapojila do této soutěže. Celkem se v kategorii Klokánek (4. - 5. tř.) zúčastnilo 15 žáků, v kategorii Benjamín (6. - 7. tř.) se zúčastnilo 11 žáků a v nejstarší kategorii Kadet (8. - 9. tř.) celkem 24 žáků. Bohužel hodně žáků chybělo, protože zároveň probíhaly školní lyžařské závody.

Tzn., že celkem za školu bylo účastno 50 žáků a žákyň. To je velmi slušné číslo s ohledem na důležitou roli matematiky ve vzdělání.

A jak to u nás ve škole dopadlo?