Jarní vycházka 1. třídy

Datum přidání: 30.3.2017 12:50:48

Za krásného slunného počasí se dne 28.3. vydaly děti z 1. třídy se svojí paní učitelkou na první jarní vycházku.

Hlavním cílem bylo pozorovat probouzející se přírodu po nadcházející zimě a samozřejmě velkým lákadlem pro všechny byly rozkvétající bledule jarní. Jejich krása a množství všechny okouzlila.

Děti měly možnost si prostřednictvím svých mobilů či fotoaparátů tuto přírodní zajímavost zdokumentovat, což nadšeně prováděly. V lesních tůňkách pozorovaly nakladená žabí vajíčka, u cesty spatřily mraveniště, na malém rybníčku párek divokých kachen i domácí husy. Na stromech několikrát viděly, co dokáže doktor lesa, cestou nás doprovázely první motýlci - hlavně žluťásci.

Jarní vycházka všechny obohatila o další poznatky z přírody.

Až nám příroda ukáže naplno všechny své krásy, určitě se do této lokality ještě jednou vrátíme.

Mgr. Marie Lipinová