Přednáška "Tonda Obal na cestách"

Datum přidání: 6.12.2016 12:21:40

V úterý 6.12.2016 k nám do školy dorazili 2 zástupci společnosti EKO-KOM, a.s. Měli pro žáky 1.- 9.ročníku připravenou

45min přednášku o třídění odpadu nazvanou "Tonda Obal na cestách".

Děti přednáška velmi bavila a dozvěděly se spoustu zajímavých informací.