Volby do školské rady na období 3 let od 1.12.2016 - 30.11.2019

Datum přidání: 23.11.2016 9:51:45

Volby proběhly 16.11.2016 dle volebního řádu a souhlasu zřizovatel školy. Všechny informace byly řádně zveřejněny ve škole, na www stránkách ZŠ a informace byly písemně zaslány všem rodičům.

Přípravný výbor byl jmenován ředitelem školy 14.10.2016 – Denisa Červená, Marcela Sedlaříková a Petra Vajsarová.

Nová školská rada bude mít 6 členů. Na svém prvním zasedání, které svolává ředitel školy, bude zvolen její předseda a schválen jednací řád.

Ze strany zřizovatele jmenováni Petr Řehůřek a Michaela Sochanová.

Přípravný výbor pro volby do školské rady navrhl ze strany pedagogického sboru dva kandidáty, a to Mgr. Vlastu Šolcovou a Hanu Šaradinovou, kteří byli pedagogickou radou jednohlasně zvoleni.

Ze strany rodičů byli podle zájmu rodičů navrženi tři kandidáti - Kateřina Jánská, Milan Pirožek a Kateřina Štěpánová. V tajných volbách byli rodiči 16.11. zvoleni nejvyšším počtem hlasů Kateřina Štěpánová a Milan Pirožek.

Celkem hlasovalo 100 rodičů, z toho 1 lístek byl neplatný a 99 platných. Volby tak byly řádné a platné.

Kateřina Jánská získala celkem 30 hlasů, Milan Pirožek 56 hlasů a Kateřina Štěpánová 61 hlasů.

V Mladých Bukách, 21.11. 2016

Mgr. Marcela Sedlaříková Bc. Denisa Červená Petra Vajsarová