Volby do ŠKOLSKÉ RADY

Datum přidání: 31.10.2016 13:39:01

Školská rada

1. Volby členů školské rady ze strany rodičů proběhnou 16.11.2016 při rodičovské schůzce.

2. Volby členů školské rady ze strany pedagogů proběhnou 16.11.2016 při pedagogické radě.

3. Po domluvě a rozhodnutím rady obce byl počet členů Školské rady stanoven na 6.

4. Přípravný výbor školské rady jmenoval ředitel školy: Sedlaříková, Vajsarová, Červená.

5. Všichni rodiče i pedagogové byli písemně informováni o termínu voleb a možnosti se do

školské rady jako kandidát přihlásit.

6. Po volbách ze strany rodičů a učitelů zřizovatel jmenuje své 2 členy.

7. První schůzku nové školské rady svolá ředitel školy, školská rada zvolí svého předsedu a jednací řád.

Volební řád

Usnesením rady obce ze dne 31.10.2016 podle zákona č. 128/2000 Sb. a č. 561/2004 Sb. byl vydán tento volební řád Školské rady při ZŠ a MŠ Mladé Buky s účinností od 1.11.2016.

  1. Volby členů školské rady řídí přípravný výbor jmenovaný ředitelem školy.
  2. Přípravný výbor svolává k volbám oprávněné osoby (rodiče a pedagogy).
  3. Oprávněné osoby navrhují přípravnému výboru kandidáty, které budou zařazeny do kandidátní listiny.
  4. Přípravný výbor zajistí veřejné oznámení termínu a místa voleb.
  5. Přípravný výbor zajistí hlasovací lístky s kandidáty a provede volby v daném termínu.
  6. Volby se uskuteční tajným hlasováním.
  7. Právo volit členy školské rady má každý rodič žáků školy a to jedním hlasováním nezávisle na počtu jeho dětí navštěvujících ZŠ a MŠ a dále každý pedagogický pracovník školy.
  8. Do školské rady budou zvoleni 2 kandidáti ze strany rodičů a 2 kandidáti ze strany pedagogů s nejvyšším počtem hlasů.
  9. Pokud by nebyli řádně zvoleni 2 kandidáti proběhne 2. kolo voleb.
  10. Na základě výsledků hlasování výbor stanoví pořadí kandidátů a zápis předá zřizovateli a řediteli školy.
  11. Doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se organizují obdobně jako volby řádné.
  12. Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období 3 let, odstoupením, úmrtím nebo odsouzením člena pro úmyslný trestný čin.

V Mladých Bukách, dne 1.11.2016 Starosta obce : Mgr. Lucie Potůčková