Sběr papíru

Datum přidání: 20.10.2016 13:01:18

V rámci soutěže „Vzorný žák základní školy“ je povinností každého žáka donést starý papír. Proto

škola vyhlašuje soutěž ve sběru starého papíru.

První kolo proběhne v termínu od pondělí 28.11.2016 do pátku 09.12.2016. Úkolem je donést

aspoň 5 kg papíru (pevně svázaného v balíčku nebo krabici; druh není určen)

Papír se odevzdává ráno panu školníkovi, který ho zváží a výsledek zapíše do seznamu žáků.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V loňském roce celá škola odevzdala 3087 kg papíru.

Nejpilnější byli žáci 6.A, kteří přinesli 518 kg, páťáci a čtvrťáci byli těsně druzí s 471 kg.

Nejvíce kg z řad dětí přinesla Hošková K. (6.A) a to 237 kg.