Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017

Datum přidání: 3.9.2016 22:31:44

Ve čtvrtek 1.9.2016 v 8.00 hod začal na naší škole další školní rok. Žáci i s některými rodiči se shromáždili před školou, kde bylo připraveno slavnostní zahájení školního roku.

Nejprve promluvil ředitel školy, který všechny přítomné přivítal a popřál hodně zdaru v novém školním roce. Ihned po něm si slovo vzala paní starostka.

Přivítání před školou

Poté začalo slavnostní přivítání prvňáčků, které do této role pasoval král. Měl sličnou pomocnici - princeznu.

Pasování prvňáčků

Nakonec se třídní učitelé se svými žáky přesunuli do tříd. Slavnostnější ráz měla hodina v 1.třídě, kde třídní učitelka připravila moc hezké uvítání, které zhlédli i rodiče.

Přivítání ve třídě

Na závěr prvního dne byla pro žáky 1.-3.třídy připraveno představení "Pohádka o strachu a štěstí" pana Peřiny: