Přemyslovci

Datum přidání: 14.9.2016 10:28:39

Ve středu 14.9.2016 se žáci 4.-9.třídy zúčastnili výchovně vzdělávacího pořadu "Přemyslovci II - králové".

Děti především z nižších ročníků se aktivně zapojily do programu, ve kterém se zábavnou formou seznámily

s vládou posledních Přemyslovců.

V příštím školním roce bude pořad pokračovat tématem "Vláda Lucemburků v Čechách".