Zpráva pro rodiče dětí navštěvující mateřskou školu v Mladých Bukách

Datum přidání: 20.7.2016 9:02:10

Výsledek obrázku pro mateřská škola

Od 1.8. bude v mateřské škole zahájena rekonstrukce kanalizace. Práce by měly trvat do 30.9. a pak na ně naváže budování školní zahrady. Zahrada bude dána do provozu na jaře 2017. Veškeré práce budou probíhat pouze ve venkovních prostorách MŠ a neovlivní běžný provoz MŠ. Omezení se bude týkat jen pobytu dětí na školní zahradě. Rodiče tak nemusí mít žádné obavy k začátku nového školního roku.

Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy