Kamerový systém v ZŠ Mladé Buky

Datum přidání: 29.8.2016 12:50:17

Vážení rodiče,

od 1.9.2016 je na naší škole nainstalován a zprovozněn kamerový systém. Ředitel školy vydal v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění směrnici, která upravuje používání kamerového systému, stanovuje zásady a cíle používání a současně chrání získaná data a lidská práva.

Účel a cíl instalace kamerového systému:

1. Ochrana majetku školy.

2. Bezpečnost žáků, pracovníků školy a ostatních osob pobývajících ve školním areálu.

3. Dodržování práv dětí.

4. Kontrola docházky do školy.

5. Účelem získávání obrazových záznamů je především prevence a odhalování protiprávního jednání ve veřejném areálu školy.

6. Tyto záznamy slouží jako důkazní materiál v případě trestné činnosti nebo v případě způsobení škody na majetku a právech žáků, rodičů, zaměstnanců a návštěvníků školy.

7. Monitorování prostoru je nahlášeno na Úřad na ochranu osobních údajů.

Kamerový systém byl zprovozněn proto, že již v minulosti opakovaně docházelo k poškozování majetku školy i dalších osob, k porušování práv žáků a k pohybu neznámých osob v areálu školy.

Kamerový systém má 8 kamer se záznamem 24 hodin denně a uchovává data po dobu 7 dní. Kamery zabírají vstup do školy i tělocvičny, parkoviště u školy včetně stojanů na kola a popelnic, školní hřiště a bikrosový areál. Zřizovatel školy i veřejnost je o tom informována na www stránkách Městyse Mladé Buky a ZŠ Mladé Buky, v kabelové televizi a na všech vstupních dveřích do školy.

Rodiče a žáci byli informováni s provozem kamerového systému od 1.9.2016 v žákovských knížkách.

Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy