Výlet 5.A a 6.A na Rýchory

Datum přidání: 27.6.2016 11:30:33

Ve čtvrtek 23.6. jsme vyrazili zhlédnout enklávu kolem Rýchorské boudy, na které před 2 měsíci probíhalo hrabání organizované správou KRNAP. V dubnu naše škola pomáhala s hrabáním této lokality, aby se snadněji mohly šířit chráněné druhy rostlin.

Ing. Daniel Bílek všem žákům ukázal v terénu rostliny, které na vrcholu Rýchor rostou a které je nutné chránit. Obdrželi jsme do školní knihovny pěkné knihy a krásné brožury s květenou Krkonoš.

V čas oběda jsme nasytili prázdné žaludky v Rýchorské boudě, kde na nás čekala bramboračka a buchty s tvarohem.

Cestu zpět do školy jsme si zpestřili sběrem hub. Na další spolupráci se správou KRNAP se moc těšíme.

Mgr. Farkašová a Mgr. Hofmannová