Tak nám skončila předškolička

Datum přidání: 6.6.2016 11:15:10

Dne 1.6. skončilo pravidelné setkávání předškolních dětí s paní uč. Lipinovou a paní uč. Šolcovou při ukázkové hodině pro jejich rodiče.

Letošní předškolička byla rozvržena do 14 lekcí, které měly svá specifika. Grafomotoriku, jazykovou i rozumovou výchovu s dětmi hravou formou procvičovala paní uč. Šolcová. Paní uč. Lipinová se naopak zaměřila na zvukovou podobu slova, rozvíjela sluchové vnímání dětí, které bude velmi důležité při nácviku nové metody čtení v 1. třídě.

Doufáme, že i letos se předškolička dětem líbila a věříme, že jim pomůže k dobrému startu do 1. třídy.

Přejí uč. Šolcová a Lipinová