Sběr papíru - 2016

Datum přidání: 4.5.2016 7:14:11

Od pondělí 16.5. do pátku 3.6. 2016 proběhne ve škole sběr papíru. Sběr papíru je součástí soutěže „Dobrý žák školy“. Každý žák by měl minimálně donést 5 kg papíru svázaného do balíčku.

Papír se nosí ráno před vyučováním panu školníkovi do 4. šatny u tělocvičny.

Pokud by papír dětem přivezli rodiče v jinou dobu než ráno, nechají papír u školní kuchyně a nahlásí se paní Hejzlarové.

Nejlepší sběrači v jednotlivcích i nejlepší třída (průměr na 1 žáka) budou ještě vyhodnoceni zvlášť a obdrží odměnu.

Při posledním sběru v lednu 2016 (podruhé bylo nasbíráno přes 3 tuny!) bylo pořadí tříd: