Požární ochrana očima dětí 2016 - okresní kolo

Datum přidání: 19.4.2016 14:11:01

Naše škola se i letos zapojila do soutěže Požární ochrana očima dětí. Jedná se o soutěž, kterou vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Děti soutěžily ve 3 kategoriích:

a) literární

b) výtvarné

c) zpracovanou pomocí digitálních technologií

Obsahovým zaměřením soutěže bylo téma „Prostředky pro hasební zásah".

Naši soutěžící dosáhli se svými pracemi velmi pozoruhodných umístění:

Okresní kolo

Okresního kola se zúčastnilo celkem 22 škol (vloni 23) a celkem 282 dětí.

Digitální práce

1.místo: Kateřina Šedivková (9.A)

Výtvarné práce

Kategorie ZŠ3: 3.místo: Michaela Macnarová (7.A)

Úspěšné práce potom postoupily do kola krajského. Vyhodnocení krajského kola teprve proběhne.

O výsledcích Vás budeme informovat.