„O slepičce, která nechtěla snášet vajíčka"

Datum přidání: 17.3.2016 7:54:49

Žáci 6.ročníku se v hodinách informatiky učili pracovat s PowerPointem. Nejprve jim byly vysvětleny základy práce s tímto prezentačním programem, poté se učili pracovat s animacemi.

Po důkladném procvičení probírané látky (několika samostatných úkolech) dostali závěrečnou práci -

během několika vyučovacích hodin zpracovat pro menší děti pohádku s názvem "O slepičce, která nechtěla snášet vajíčka".

Pokud se chcete podívat, jak se jim jejich práce podařila, níže jsou jejich práce. Některé jsou i ozvučené.