Sběr papíru - 2016

Datum přidání: 8.1.2016 12:55:03

Od pondělí 4.1. do pátku 15.1.2016 probíhá ve škole sběr papíru. Sběr papíru je součástí soutěže „Dobrý žák školy“. Každý žák by měl minimálně donést 5 kg papíru svázaného do balíčku.

Papír se nosí ráno před vyučováním(nejlépe) panu školníkovi do 4. šatny u tělocvičny.

Pokud by papír dětem přivezli rodiče v jinou dobu než ráno, nechají papír u školní kuchyně a nahlásí se paní Hejzlarové.

Nejlepší sběrači v jednotlivcích i nejlepší třída (průměr na 1 žáka) budou ještě vyhodnoceni zvlášť a obdrží odměnu.

Při posledním sběru v květnu 2015 (sesbíráno bylo 3 612 kg!) bylo toto pořadí tříd: