Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Datum přidání: 25.1.2016 11:36:21

Koordinátorka Tříkrálové sbírky paní Dostálové dopisem poděkovala za letošní sbírku.

Předkládáme tento dopis:

Vážený pan

Mgr. Pavel Petržela

Základní škola Mladé Buky

Mladé Buky 160, 542 23

V Trutnově dne 25. ledna 2016

Vážený pane řediteli,

v prvních lednových dnech proběhla jako každoročně Tříkrálová sbírka pořádaná Oblastní charitou Trutnov. Díky obětavým koledníkům a ochotným dárcům předčil letošní výtěžek loňskou rekordní částku a činí 188 036,- Kč. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 bude použit na národní i zahraniční humanitární pomoc. Více než polovina výtěžku zůstane Oblastní charitě Trutnov. První část bude použita na nákup nového devítimístného automobilu. Automobil bude sloužit k přepravě dětí s hendikepem do základních škol speciálních a dále pro výlety - respitní pobyty dětí z pěstounských rodin. Druhá část výtěžku bude použita na podporu Centra dobrovolníků na realizaci dvou dobrovolnických projektů. Projekt Michaela pomáhá hendikepovaným, sociálně slabým a seniorům. Projekt Štěpán pomáhá dětem, mládeži a rodinám v jejich volném čase.

Děkuji Vám i všem, kteří se ve vaší škole do Tříkrálové sbírky zapojili. Tříkrálové skupinky pod vedením žákyň Pavly Šormové a Elišky Slaninové vybraly do pokladniček krásných 7 964,- Kč.

Věřím, že s Vaší podporou mohu počítat i v příštím roce.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

S přáním hezkých dnů a všeho dobrého

JUDr. Ing. Jiří Špelda Martina Vágner Dostálová

ředitel koordinátor TK sbírky