e) Výzva č.56

Škola je aktivně zapojena do projektu "Výzva č. 56" pod registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/56.1365.

Projekt byl zahájen 1.7.2015 a bude ukončen 31.12.2015.

Obsahem projektu je zajištění jazykových kurzů pro žáky a pedagogy v zahraničí a zajištění stínování pro pedagogy.

Podrobnosti jsou zde.