3) Pro rodiče

Zde najdete ke stažení následující formuláře:

1) Přihláška na střední školu

2) Zápisní lístek

3) Žádost o uvolnění žáka

4) Žádost o odklad

5) Žádost o přijetí

6) Pravidla bezpečného používání internetu

7) Prevence rizikového chování na internetu