2017/2018

Zápis ze zasedání školské rady dne 2. 11. 2017

Přítomni:

Petr Řehůřek, Bc. Michaela Sochanová, Hana Šaradínová, Mgr. Vlasta Šolcová, Kateřina Štěpánová, jako hosté Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy

Program:

  1. Ředitel školy informoval o stavu rekonstrukce MŠ - proběhla kolaudace, dvě třídy byly otevřeny pro děti, v poslední třídě se čeká na vyschnutí podlah, slavnostní otevření MŠ se uskuteční na jaře.
  2. Připravované akce - vybudování školního hřiště, areál pro starší děti, plán hřiště na posilování, lezení..., přestavba půdy ZŠ (dotace od státu), vánoční jarmark, zajištění lyžařských výcviků pro ZŠ a MŠ, zajištění plaveckých výcviků (stát bude přispívat na dopravu).
  3. Zapsala: Hana Šaradínová

Zápis ze zasedání školské rady dne 13. 6. 2018

Přítomni:

Petr Řehůřek, Bc. Michaela Sochanová, Hana Šaradínová, Mgr. Vlasta Šolcová, Kateřina Štěpánová, jako hosté Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy

Program:

  1. Posunutí termínu přestavby ZŠ - střecha
  2. Odkoupení pekařského učiliště - Městys Mladé Buky
  3. Slavnostní otevření MŠ
  4. Výchovné problémy u dětí - prevence, přednášky
  5. Do 1.třídy nastoupí 26 dětí - p. uč. Adéla Petrová
  6. Konkurz na vedoucí učitelky v MŠ
  7. Školní hřiště - vybudování

Zapsala: Šaradínová Hana