2015/2016

Zápis ze zasedání školské rady dne 28. 6. 2016

Přítomni: Roland Grundmann, Jana Koudelková, Milan Pirožek, Ivana Rinnová, Mgr. Vlasta Šolcová, jako hosté Zdeňka Zýková, vedoucí učitelka MŠ, Jana Jeníková, zastupující vedoucí učitelka MŠ a Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy

Omluvena: Martina Hamáčková

Program:

1. Předseda ŠR přivítal přítomné a zahájil zasedání.

Prvním tématem byla nedávno poškozená podlaha v tělocvičně. Návrh ŠR:

  1. Zajistit dozor tělocvičny.
  2. Doporučit organizacím, aby ihned po příchodu do tělocvičny nahlásily vedení školy zjištěné závady.
  3. 2. Hřiště u MŠ – výběrové řízení bylo zrušeno kvůli kanalizaci. 3. 2 členové ŠR tlumočili připomínky rodičů ke klasifikaci ve fyzice.
   1. Doporučení ŠR: Pan učitel Killar vysvětlí rodičům klasifikaci na třídních schůzkách.
   2. 4. J. Jeníková – zpráva z MŠ: 26 dětí nastupuje do 1. třídy naší školy, 1 dítě do trutnovské ZŠ, 2 děti mají odklad. K předškolnímu vzdělávání bylo přijato 21 dětí.
   3. 5. Pan ředitel přednesl přítomným následující informace:
  • Pro příští školní rok máme předběžně zjištěn velký zájem o školní družinu.
  • Školní řád na šk. rok 2016/2017 – pan ředitel navrhl ŠR schválení nového bodu: Všichni žáci odevzdají na začátku vyučování svůj mobil do boxu se svým jménem. Mobily uloží vyučující na bezpečném místě. Mobil bude žákům vydán na konci vyučování. Závěr: ŠR schválila všemi hlasy nový bod školního řádu.
  • Hodnocení letošního školního roku – úspěchy: zbouraný Labužník, granty Dotykem ke vzdělání, Jazyky a čtenářská gramotnost, Výzva 57, Hodina pohybu navíc, výjezd žáků do Anglie, cyklistický a lyžařský kurz, vánoční jarmark, školní vystoupení pro maminky atd.
  • Připravované akce: školní síť Wi-Fi, malování v ZŠ, kamerový systém v okolí školy (vchody, stojany na kola, parkoviště), MŠ – kanalizace.
  • Chystá se: rozsáhlá rekonstrukce MŠ (pravděpodobně v létě 2017), ZŠ, stará budova – špatné krovy, stropy, chybí dílny, kuchyňka, přestavba půdy (granty).
  • Personální změny pro šk. rok 2016/2017 – paní uč. Martínková odejde v listopadu na mateřskou dovolenou, do MŠ paní učitelku na ½ úvazku. ZŠ – 2 sociální asistenti.
   • 6. Diskuse
  • Otázka inkluze.
  • Školní rok 2016/2017 bude zahájen ve čtvrtek 1. 9.
   • Předseda ŠR ukončil zasedání. Poslední zasedání ŠR stanovil na září 2016.
   • Zapsala: Mgr. Vlasta Šolcová