Pokyn k bezpečnosti ve škole

Tento pokyn vyzdvihuje zásady pro řádné zabezpečení budovy ZŠ a MŠ Mladé Buky a je v součinnosti s provozním řádem, školním řádem ZŠ, MŠ a směrnicí BOZP.

Cílem tohoto dokumentu je minimalizovat nebezpečí vstupu cizích osob do školy a jejich volný pohyb po budově školy.

ZŠ i MŠ je zabezpečena bezpečnostní agenturou CBA Trutnov. Běžný provoz školy zabezpečuje tzv. dálkové otevírání u hlavních dveří budovy.

Základní škola má 2 vstupy – 1. hlavní a 2. od tělocvičny.

Hlavní vchod slouží ke vstupu žáků 4.-9. třídy, k odběru obědů a ke vstupu návštěv.

Vchod od tělocvičny slouží ke vstupu žáků 1.-3. třídy, školní družiny a organizacím cvičících v tělocvičně.

Návštěvník školy musí před vstupem do budovy zazvonit na jedno z tlačítek těchto pracovníků školy: školní jídelna, sborovna, kancelář nebo školní družina.

Do mikrofonu nahlásí své jméno a za jakým účelem vstupuje do budovy. Volaný pracovník školy dálkově návštěvníka vpustí a je povinen návštěvu vizuálně zkontrolovat. Pokud má pochybnosti o totožnosti návštěvy nebo není dobře slyšet, je povinen osobně návštěvě otevřít u hlavních dveří. Pokud jdou rodiče jen vyzvednou děti, čekají na ně v určených prostorách.

Všechny dveře jsou zvenčí vybaveny tzv. koulí.

Pro opuštění budovy z tělocvičny slouží tlačítko umístěné na vnitřní straně dveří. Slouží především pro vycházející rodiče vedoucí žáky do ranní družiny. Žáci byli o této možnosti odchodu ze školy také informováni a náležitě poučeni.

Pravidelný provoz základní školy:

V 7:35 h otevírá školu pan školník a je fyzicky přítomen po celou dobu vcházení žáků.

V 8:05 h školník budovu zamyká a kontroluje.

O přestávkách zajišťují kontrolu dohlížející učitelé. V hodinách správní zaměstnanci.

Na odpolední vyučování vpouští žáky určený dohled a zároveň zamyká.

Po odpoledním vyučování pouští žáky z budovy příslušný vyučující.

Během provozu školní družiny jednotlivé případy zajišťují vychovatelky a případně uklízečky.

Po skončení vyučování otevření či zavření budovy zajišťují uklízečky.

Zásady bezpečnosti:

  1. Školní budova je neustále uzamčena.
  2. Žádná cizí osoba by se neměla po škole pohybovat sama a bezdůvodně.
  3. Rodiče žáků čekají na děti v šatně nebo v chodbě od tělocvičny.
  4. Žáci, rodiče i zaměstnanci školy jsou informováni a proškoleni v této tématice.
  5. Všichni pedagogové i ostatní zaměstnanci školy jsou k pohybu cizích osob obezřetní a při jakémkoliv podezření jsou povinni cizí osobu oslovit a poučit.

Pravidla bezpečnosti v MŠ

Vstup rodičů a cizích osob do MŠ rodičů je možný jen po zazvonění a ohlášení jména a účelu návštěvy. Zaměstnanci MŠ jsou povinni důsledně kontrolovat pohyb osob v MŠ.

V Mladých Bukách 1.11.2014 Mgr. Pavel Petržela, ředitel školy