1) 2014/2015

1) Ve dnech 25.- 29.srpna 2014 proběhl příměstský tábor při ŠD. Houbařili jsme, vyšlápli jsme si na Čertovu stezku, hráli jsme hry a také jsme si sešli Černou horu, kde jsme pořídili nějaké fotky. Největší sranda byla, když jsme běželi dolů po sjezdovce trávou, abychom stihli autobus. Podařilo se. Vyráběli jsme "Hmyzáky" z keraplastu. Na závěr jsme si pochutnali na pohárech a všichni si odnesli domů "gumičky" na pletení - hit letošních prázdnin.

Kristýna Menšíková

2) V úterý 30.9.2014 se koná ve školní družině DRAKIÁDA. A to od 13-14 hodin. Děti, které si přinesou svého draka, dostanou sladkou odměnu. Zvláštní ocenění získají doma vyrobení draci.

Na akci zvou Kristýna Menšíková a Petra Nováková