1) Základní škola‎ > ‎Výuka‎ > ‎c) Kroužky‎ > ‎c5) 2015/2016‎ > ‎

c1b) Anglická konverzace


Škola nabízí kroužek, ve kterém se žáci mohou zdokonalit v anglickém jazyce.

Je nazvaný ANGLICKÁ KONVERZACE a vede ho Bc. Denisa Červená.Protože je o angličtinu velký zájem, byly letos vytvořeny 3 skupiny, které se scházejí před vyučováním:V určené dny členy kroužku s paní učitelkou nejdete v učebně anglického jazyka (výtvarné výchovy):


Comments