1) Základní škola‎ > ‎Výuka‎ > ‎a) Předměty‎ > ‎

Výtvarná výchova

Výuce výtvarné výchovy se věnují Mgr. Marie Lipinová (1.A), Mgr. Adéla Petrová (2.A), Mgr. Vlasta Šolcová (3.A), Mgr. Alena Imrišková (4.A) a Mgr. Marcela Sedlaříková (5.A). Na 2.stupni ji vyučuje Mgr. Alena Imrišková (6.A a 7.A) a Mgr. Lucie Farkašová (8.A a 9.A). 

Týdenní časová dotace na předmět je následující:
 
 
 
 
 
Výuka probíhá ve kmenových třídách, většinou ale ve specializované učebně výtvarné výchovy a jazykové přípravy (viz fotografie):
 

Jazyková učebna_2014_2015

 
Comments