1) Základní škola‎ > ‎Výuka‎ > ‎a) Předměty‎ > ‎

Tělesná výchova

Tělesnou výchovu vyučují:

Mgr. Adéla Petrová (1.A)
Mgr. Vlasta Šolcová (2.A) 
Mgr. Marie Lipinová (3.A)


Mgr. Miloš Novotný (4.A, 5.A, celý 2.stupeň - chlapci)
Mgr. Lucie Farkašová (6.A - 9.A - dívky)
 
Týdenní hodinová dotace na předmět v jednotlivých ročnících:
 
 

Výuka probíhá v zrekonstruované školní tělocvičně a v přilehlých venkovních prostorách:
 

Tělocvična

Comments