1) Základní škola‎ > ‎Výuka‎ > ‎a) Předměty‎ > ‎

Matematika

Matematiku na 1.stupni vyučuje Mgr. Adéla Petrová (1.A), Mgr. Vlasta Šolcová (2.A), Mgr. Marie Lipinová (3.A), Mgr. Marcela Sedlaříková (4.A) a Mgr. Miloš Novotný (5.A). Na 2.stupni Mgr. Marek Killar (8.A) a Mgr. Eva Obručová (6.A, 7.A a 9.A).
 
Týdenní hodinová dotace na předmět v jednotlivých ročnících:
 

Comments