1) Základní škola‎ > ‎Výuka‎ > ‎a) Předměty‎ > ‎

Hudební výchova

Hudební výchovu na 1.stupni vyučuje Mgr. Adéla Petrová (1.A), Mgr. Vlasta Šolcová (2.A)Mgr. Marie Lipinová (3.A), Mgr. Marcela Sedlaříková (4.A) a David Pištěcký (5.A). Na 2.stupni Mgr. Pavel Petržela (6.A, 7.A, 8.A a 9.A).
 
Týdenní hodinová dotace na předmět v jednotlivých ročnících:
 
Comments