1) Základní škola‎ > ‎Výuka‎ > ‎a) Předměty‎ > ‎

Český jazyk

Český jazyk  na 1.stupni vyučují třídní učitelky (Mgr. Marie Lipinová - 1.A, Mgr. Adéla Petrová - 2.A, Mgr. Vlasta Šolcová - 3.A, Mgr. Miloš Novotný - 4.A a Mgr. Marcela Sedlaříková - 5.A). Na 2.stupni vyučuje český jazyk Mgr. Monika Hofmannová (6.A, 7.A, 8.A a 9.A).

Týdenní hodinová dotace na předmět v jednotlivých ročnících:


Comments