1) září

V měsíci září fungovala mateřská škola v náhradních prostorách. Mladší děti docházely do budovy  bývalé zemědělské školy a předškoláci do budovy základní školy. I přes ztížené podmínky děti nijak nestrádaly. Paní učitelky připravovaly pestré programy a činnosti. Mnohdy nám bohužel chyběly materiály i pomůcky a i přes to jsme se všichni snažili si toto společné období užít.
Věříme, že se všichni těšíme do nových prostorů, ale ještě si někdy na tyto společné chvíle rádi vzpomeneme.


Comments