8) duben


Nastal aprílový čas, se kterým přišlo i jarní počasí. S dětmi jsme chodili pozorovat probouzející se přírodu a tím si připomněli Den Země.

Předškoláci navštívili středisko KRNAPU ve Vrchlabí, kde se hlouběji seznámili s živou a neživou přírodou. Našim nejstarším dětem, také začal plavecký kurz v Trutnově. Mladší děti jely do Základní školy Mládežnická, kde jim zahrál dětský divadelní sbor pohádku: „Královna Koloběžka I.“

Na konci měsíce jsme se všichni proměnili v čarodějnice a čaroděje, společně jsme čarovali, vařili kouzelné lektvary, soutěžili a pozorovali různé pokusy.

Duben u Sluníček


Duben u Soviček


Duben u Broučků


Divadelní představení: "Královna Koloběžka I."


Krnap 21.4.2016
Comments