Archiv!‎ > ‎7) 2013/2014‎ > ‎j) červen 2014‎ > ‎

Požární ochrana očima dětí 2014

přidáno: 11. 6. 2014 23:34, autor: Marek Killar   [ aktualizováno 11. 2. 2016 2:27 ]


Naše škola se letos zapojila do soutěže Požární ochrana očima dětí. Jedná se o soutěž, kterou vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Děti soutěžily ve 3 kategoriích:
a) literární
b) výtvarné
c) zpracovanou pomocí digitálních technologií

Obsahovým zaměřením soutěže bylo:
vyjádření poznatků o příčinách požárů, příklady nedbalostního jednání a nepozornosti při manipulaci s ohněm v přírodě,   v domácnosti apod., při manipulaci s hořlavinami apod., nebezpečné hry dětí se zápalnými prostředky, s hořlavými látkami, zábavnou pyrotechnikou atd.,
- pomoc hasičů při požárech, haváriích, nehodách, živelních pohromách a ochraně životního prostředí, 
zážitky ze zájmové, sportovní či výchovné činnosti mládeže nebo letních táborů mladých hasičů se zaměřením na požární tématiku,
- vyjádření nedostatků v oblasti požární prevence a varování před požáry.

Naši soutěžící dosáhli se svými pracemi velmi pozoruhodných umístění:

Okresní kolo
Okresního kola se zúčastnilo celkem 15 škol a celkem 682 dětí.

Literární práce
Kategorie L3:     1.místo: Jakub Šitina (8.A)

Digitální práce
Kategorie DT1:   1.místo: Karolína Hanáková (7.A)
                           2.místo: Jan Hlína (7.A)
                           3.místo: Vítek Vrba (7.A)

Výtvarné práce
Kategorie ZŠ2:     2.místo: Jan Hamáček (3.A)

Kategorie KOMIX: 1.místo: Adriana Matuštíková (4.A)
                              3.místo: Klára Kotoučková (4.A)
                              čestné uznání - Michaela Derlevová (4.A)

Kategorie PLASTICKÉ PRÁCE:  1.místo: Dominik Hanák (5.A)

Úspěšné práce potom postoupily do kola krajského. Tam už byla konkurence obrovská (65 škol a 2 326 soutěžících). Ale i tady jsme se úspěšně umístili.

Krajské kolo

Digitální práce
Kategorie DT1:    2.místo: Karolína Hanáková (7.A)
                            3.místo: Jan Hlína (7.A)

Výtvarné práce
Kategorie ZŠ2:    2.místo: Jan Hamáček (3.A)

Všechny úspěšné účastníky Okresní sdružení hasičů Trutnov pozvalo na slavnostní vyhodnocení soutěže na pátek 20.6.2014 od 16.00 hod, které se uskuteční v prostorách hasičského záchranného sboru Trutnov, Náchodská 475, Trutnov 3.


Comments